Monitorimi I Integritetit Gjyqësor

Ky Web Site u realizua nga Instituti per Sudimet Publike & Ligjore ne kuadrin e projektit “Monitorimi I Integritetit Gjyqësor” pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja Shoqërisë Civile për një sistem drejtësie funksional dhe të hapur në Shqipëri”, I financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.